Dataset

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen, GGD’en en RIVM

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM. Alle regionale GGD’en verzamelen de gegevens op dezelfde manier, waardoor cijfers op landelijk en regionaal niveau beschikbaar zijn. De werving heeft plaatsgevonden via een social media campagne en offline werving. De resultaten van het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling en invulling van lokaal en regionaal gezondheidsbeleid. Als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van het Netwerk GOR wordt de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. Met dit onderzoek geven GGD’en inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van jongvolwassenen tijdens en na de coronacrisis.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 (N=69.750): In 2022 vond de eerste meting van de landelijk geharmoniseerde Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen plaats: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Deze meting heeft gegevens opgeleverd over bijna 70.000 jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar wonende in Nederland.

Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel regionaal als landelijk niveau.

De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

landingpage

HTML Publiek domein
Download: https://www.monitorgezondheid.nl/data-aanvraag

website