Datasets

8 datasets

 • Beschrijving Enquête data van Utrechtse volwassenen en ouderen (leeftijd 18+) over gezondheid, leefstijl (bijvoorbeeld alcohol, drugs, sport) en sociale omgeving (zoals eenzaamheid). Bron Zelf verzame...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 07/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Beschrijving Enquête data van Utrechtse kinderen (groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs) van 2008 tot heden over gezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (o.a.: ervaren gezondheid, lich...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/13/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • Beschrijving Enquête data van Utrechtse jongeren (klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs) over gezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (o.a.: ervaren gezondheid, mentale gezondheid,...

  Data owner: Utrecht (Gemeente)
  Updated: 04/13/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health and care
 • De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door alle GG...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 03/24/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is een grootschalig vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vindt gewoonl...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Alle GGD’en in Nederland verzamelen elke vier jaar gegevens over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren via de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige digitale vragenlijstonderzoe...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 02/07/2023 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • Per wijk is geïnventariseerd welk percentage van de inwoners voldoet aan de beweegrichtenlijnen.

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 11/13/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks
 • De Doetinchem Cohort Studie onderzoekt gezondheid en leefgewoonten van een grote groep mensen gedurende de levensloop. Deze dataset omvat de data die wordt verzameld in de Doetinchem Cohort Studie (DC...

  Data owner: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Updated: 04/07/2022 - 00:00
  Theme:
  • Health risks