Dataset

Gezondheidsmonitor Jeugd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 04/13/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Enquête data van Utrechtse jongeren (klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs) over gezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (o.a.: ervaren gezondheid, mentale gezondheid, eenzaamheid, leefstijl, schoolbeleving, pesten, gamen en mediagebruik).

Bron

Zelf verzamelde enquête data

Doel

Monitoren van de gezondheid van Utrechtse jongeren.

Kwaliteit

De data is een goede weergave van de Utrechtse populatie van jongeren uit klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. Daarnaast is het aantal records hoog genoeg om betrouwbare uitspraken over kleinere geografische gebieden (wijken) en specifieke groepen (geslacht, leeftijd, schoolniveau, migratieachtergrond) te maken.

Herkomst

Wet Publieke Gezondheid

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Open Data Gezondheidsmonitor Jeugd

XLSX CC-0 (1.0)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvolksgezondheidsmonitor.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-01%2FGMJ%2520data.utrecht.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Excelbestand met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd.