Dataset

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 05/28/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) 2015, gezamenlijk uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor RIVM StatLine en bevat gegevens over de gezondheid, leefstijl en het welzijn van tweede- en vierdeklassers van het reguliere voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 28-05-2023:
De cijfers van het onderwerp "Wiet/hasj in de laatste 4 weken gebruikt" waren foutief dezelfde als die van "Wiet/hasj ooit gebruikt". Dit is nu aangepast met de juiste cijfers.

Wijzigingen per 04-11-2022:
Cijfers van GGD-regio Gelderland-Midden verwijderd. Deze regio heeft wel voldoende respondenten voor regiocijfers, alleen heeft zelf meegedaan met een minimale steekproef. De respondenten uit Gelderland-Midden zijn vooral grensoverschrijders (naar schoolgaand in een andere regio dan waar ze wonen), waardoor de cijfers niet representatief zijn.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Nieuwe cijfers worden in een andere tabel geplaatst. Elke vier jaar komen nieuwe cijfers beschikbaar.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50063NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50063NED

Ervaren gezondheid, sport en bewegen, voeding, middelengebruik, pesten Geslacht, leerjaar, niveau middelbaar onderwijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50063NED

Ervaren gezondheid, sport en bewegen, voeding, middelengebruik, pesten Geslacht, leerjaar, niveau middelbaar onderwijs