Dataset

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 06/04/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, gezamenlijk uitgevoerd door de 25 GGD'en, GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor RIVM StatLine en bevat gegevens over de gezondheid, leefstijl en welzijn van tweede en vierde klassers van het reguliere voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2023

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 04-06-2024 De naam van een indicator aangepast en een fout uit de bronvermelding gehaald.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Nieuwe cijfers worden in een andere tabel geplaatst. De volgende update van de Gezondheidsmonitor Jeugd wordt medio 2028 verwacht, met cijfers over het jaar 2027.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50131NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50131NED

Ervaren gezondheid, middelengebruik, mentale gezondheid, bewegen Gender, leerjaar, niveau middelbaar onderwijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50131NED

Ervaren gezondheid, middelengebruik, mentale gezondheid, bewegen Gender, leerjaar, niveau middelbaar onderwijs