Dataset

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019; regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor Jeugd (GMJ) 2019, gezamenlijk uitgevoerd door de 25 GGD’en, GGD-GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze tabel is gemaakt voor RIVM Statline en bevat gegevens over de gezondheid, leefstijl en het welzijn van tweede en vierde klassers van het reguliere voortgezet onderwijs.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 18-03-2022: De indicator “Gedragsproblemen (subschaal SDQ)” verwijderd en vervangen door de indicator "Hyperactiviteit/aandachtstekort (subschaal SDQ)". Reden: in 2019 is een verkeerde handleiding gebruikt om te bepalen welke subschalen van de SDQ het meest betrouwbaar zijn. De subschaal voor hyperactiviteit/aandachtstekort dient gepresenteerd te worden i.p.v. de subschaal gedragsproblemen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Nieuwe cijfers worden in een andere tabel geplaatst. Elke vier jaar komen nieuwe cijfers beschikbaar. De volgende update wordt medio 2024 verwacht, met cijfers over het jaar 2023.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50077NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50077NED

Ervaren gezondheid, sport en bewegen, voeding, middelengebruik, pesten Geslacht, leerjaar, niveau middelbaar onderwijs

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50077NED

Ervaren gezondheid, sport en bewegen, voeding, middelengebruik, pesten Geslacht, leerjaar, niveau middelbaar onderwijs