Dataset

Gezondheidsmonitor Jeugd; GGD’en en RIVM

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Health risks
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Alle GGD’en in Nederland verzamelen elke vier jaar gegevens over de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren via de Gezondheidsmonitor Jeugd. Dit grootschalige digitale vragenlijstonderzoek vindt plaats onder scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. Alle GGD’en voeren het onderzoek in hetzelfde jaar op uniforme wijze uit. GGD’en gebruiken hiervoor dezelfde digitale (basis)vragenlijst. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten op landelijk, regionaal en lokaal niveau te vergelijken. In de basisvragenlijst zijn o.a. vragen opgenomen met betrekking tot mentale en fysieke gezondheid, veerkracht, vertrouwen in de toekomst, geluk, stress en weerbaarheid, (cyber)pesten, sexting, roken, drinken en cannabisgebruik, bewegen en sociale media en gamen. In 2019 is de Gezondheidsmonitor Jeugd voor de tweede keer landelijk geharmoniseerd uitgevoerd; de eerste keer vond plaats in 2015. In het najaar van 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd uitgevoerd: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 (N=166.786): In 2021 is een extra meting van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor door het Netwerk GOR: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Het netwerk GOR bestaat uit GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het NIVEL en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. In alle GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het bestand gegevens van 166.786 jongeren. Het beheer van het ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk, regionaal en gemeenteniveau.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 (N=171.192): In 2019 is voor de tweede keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per GGD-regio. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het landelijk databestand gegevens van 171.192 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op regionaal (GGD-regio) en landelijk niveau. In 19 GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen met het vragenlijstonderzoek, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 (N=96.919): In 2015 is voor de eerste keer de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM’ uitgevoerd. Het betreft scholieren in klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. De omvang van de steekproeven verschilde per GGD-regio. Na het samenvoegen van alle regionale bestanden en opschonen van de data bevat het landelijk databestand gegevens van 96.919 jongeren. Het beheer van het ‘Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, GGD’en en RIVM’ bestand ligt bij het RIVM. Alle 25 GGD-regio’s hebben bijgedragen aan prevalentiecijfers op landelijk niveau. Daarnaast zijn in 14 regio’s ook prevalentiecijfers op regionaal niveau (GGD-regio) beschikbaar. In 9 van die 14 GGD-regio’s werden alle 2e en 4e klassers uitgenodigd om mee te doen met het vragenlijstonderzoek, zodat in die regio’s ook prevalentiecijfers voor gemeenten beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over de monitors en een overzicht van de resultaten zie monitorgezondheid.nl/gezondheidsmonitor-jeugd. Via monitorgezondheid.nl/data-aanvraag kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

De licentie betreft de meta data en niet de dataset.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Documentation

landingpage

HTML Publiek domein
Download: https://www.monitorgezondheid.nl/data-aanvraag

website