Dataset

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 07/06/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Enquête data van Utrechtse jongvolwassenen (leeftijd 16 t/m 25) over gezondheid, leefstijl (bijvoorbeeld alcohol, drugs, sport) en sociale omgeving (zoals eenzaamheid).

Bron

Zelf verzamelde enquête data

Doel

Monitoren van de gezondheid van de jongvolwassenen in Utrecht.

Kwaliteit

Er hebben voldoende jongvolwassenen deelgenomen om betrouwbare cijfers over de gemeente Utrecht te presenteren. Wel zijn jongvolwassenen met een migratieachtergrond en mbo-studenten minder goed vertegenwoordigd in de resultaten.

Herkomst

Wet Publieke Gezondheid

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Open Data Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

XLSX CC-0 (1.0)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvolksgezondheidsmonitor.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-03%2FJongvolwassenenmonitor-2022-opendata.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Excelbestand met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.