Dataset

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022; GGD-regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De cijfers in deze tabel zijn afkomstig uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de impact van corona bij Nederlandse jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM. Deze tabel is gemaakt voor RIVM StatLine.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2022

Status van de cijfers: Definitief

Wijzigingen per 28-09-2023:
Aanpassing beschrijving persoonskenmerken: geslacht heet nu gender.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel wordt niet meer aangevuld. Nieuwe cijfers worden in een andere tabel geplaatst. De volgende update van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen wordt medio 2025 verwacht, met cijfers over het jaar 2024.

Landing page: https://statline.rivm.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=RIVM&tableId=50115NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/50115NED

Stress, invloed coronaperiode, aspecifieke klachten geslacht, leeftijd, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/50115NED

Stress, invloed coronaperiode, aspecifieke klachten geslacht, leeftijd, regio