Dataset

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Utrecht (Gemeente)
Bijgewerkt 13-04-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Beperkt
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Beschrijving

Enquête data van Utrechtse jongvolwassenen (leeftijd 16 t/m 25) over gezondheid, leefstijl (bijvoorbeeld alcohol, drugs, sport) en sociale omgeving (zoals eenzaamheid).

Bron

Zelf verzamelde enquête data

Doel

Monitoren van de gezondheid van de jongvolwassenen in Utrecht.

Kwaliteit

  • De uitkomsten van het onderzoek kunnen niet losgezien worden van de periode waarin de vragenlijsten zijn ingevuld, namelijk van maart tot en met juni, tijdens en kort na de tweede lockdown. In deze periode vond het middelbare onderwijs deels en het hoger onderwijs bijna volledig thuis plaats. Ook waren er tal van beperkingen voor het dagelijkse en sociale leven.
  • Dit onderzoek betreft een pilot met een vernieuwde methode van dataverzameling. Jongvolwassenen zijn benaderd via hun eigen netwerk en een sociale mediacampagne om mee te doen aan het onderzoek.
  • Er hebben voldoende jongvolwassenen deelgenomen om betrouwbare cijfers over de gemeente Utrecht te presenteren. Wel zijn jongvolwassenen met een migratieachtergrond en mbo-studenten minder goed vertegenwoordigd in de resultaten.

Beperkingen

De monitor Jongvolwassenen is in 2021 voor het eerst uitgevoerd in Utrecht. Vergelijkingen met eerdere metingen zijn niet mogelijk. Een tweede meting volgt in het voorjaar van 2022.

Herkomst

Wet Publieke Gezondheid

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

Open Data Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

XLSX CC-0 (1.0)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvolksgezondheidsmonitor.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-01%2FJVM%2520data.utrecht.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Excelbestand met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.