Dataset

Jeugdmonitor Utrecht

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Utrecht (Gemeente)
Updated 04/13/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Health and care
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Beschrijving

Enquête data van Utrechtse kinderen (groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs) van 2008 tot heden over gezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (o.a.: ervaren gezondheid, lichamelijke klachten, leefstijl, situatie thuis, schoolbeleving, pesten, gamen en mediagebruik)

Bron

Zelf verzamelde enquête data

Doel

Monitoren van de gezondheid van kinderen in Utrecht.

Kwaliteit

De data is een goede weergave van de Utrechtse populatie van basisscholieren uit groep 7 en 8. Daarnaast is het aantal records hoog genoeg om betrouwbare uitspraken over kleinere geografische gebieden (wijken) en specifieke groepen (geslacht, leeftijd, gezinswelvaart, gezinssamenstelling en migratieachtergrond) te maken.

Herkomst

Wet Publieke Gezondheid

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

Open Data Jeugdmonitor Utrecht

XLSX CC-0 (1.0)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fvolksgezondheidsmonitor.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2023-01%2FJMU%2520data.utrecht.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK

Excelbestand met de resultaten van de Jeugdmonitor Utrecht.