Dataset

Publicaties openbare overheid

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Wij vinden het als gemeente belangrijk om te delen wat we doen en waarom we dat doen. Daarom maken we documenten zo veel als mogelijk openbaar. We volgen daarin de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo).

Welke publicaties beschikbaar zijn kun je bekijken op Publicaties.Eindhoven.nl. Hier verwijzen we bijvoorbeeld naar:

  • Raadsstukken vanuit ons raadsinformatiesysteem
  • Wet- en regelgeving (kijk voor de gemeentelijke wet- en regelgeving op Lokaleregelgeving.Overheid.nl)
  • Bekendmakingen
  • en de overige tegels binnen de pagina Publicaties.Eindhoven.nl.

Onder het tabblad tabel staan de RSS-feeds van Officiële Publicaties, Nieuwsberichten en Persberichten van Gemeente Eindhoven (pagina bron).

De Wet open overheid, opvolger van de Wet Openbaarheid van bestuur, regelt het recht op informatie over hoe de overheid handelt en hoe besluiten zijn genomen. Meer informatie hierover lees je op de pagina: Wet Open Overheid op Eindhoven.nl.

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/publicaties-openbare-overheid/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Publicaties openbare overheid - Schema

JSON Onbekende licentie
name code type description
name Id code id type text description
name Titel code title type text description
name Link code link type text description Link naar de bekendmaking.
name Omschrijving code description type text description
name Datum code published type datetime description Publicatiedatum van bekendmaking.