Dataset

Verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven per publicatiejaar (vanaf 01-01-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Van deze verbintenissen is (indien mogelijk) het identificatienummer van beide partners, de datum van aanvang van de verbintenis, het publicatiejaar, het aantal eerdere scheidingen van beide partners, het land en de gemeente waar de verbintenis is gesloten opgenomen. Verbintenis: Huwelijk of geregistreerd partnerschap. Huwelijk (wettig): Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch. Scheiding: Ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal verbintenissluitingen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen. Verbintenissen die in het voorgaande jaar zijn gesloten maar waarvan het verbintenisbericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de variabele DATUMAANVANGVERBINTENIS hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het PUBLICATIEJAARVERBINTENIS. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten. Omdat een verbintenis wordt geteld als ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven kunnen er onbekende partners (partner 1 of partner 2) voorkomen in het bestand. Verbintenissen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland zijn gesloten.

Populatie

Gesloten verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108026f58c

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier