Dataset

Verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven per publicatiejaar (01-01-2013 - 01-01-2014)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Van deze verbintenissen is (indien mogelijk) het identificatienummer van beide partners, de datum van aanvang van de verbintenis, het publicatiejaar en het aantal eerdere scheidingen van beide partners opgenomen. Verbintenis: Huwelijk of geregistreerd partnerschap. Huwelijk (wettig): Wettelijke verbintenis tot het samenleven van twee personen. Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd. Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch. Scheiding: Ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door overlijden.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal verbintenissluitingen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen. Verbintenissen die in het voorgaande jaar zijn gesloten maar waarvan het verbintenisbericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de variabele DATUMAANVANGVERBINTENIS hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het PUBLICATIEJAARVERBINTENIS. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten. Omdat een verbintenis wordt geteld als ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven kunnen er onbekende partners (partner 1 of partner 2) voorkomen in het bestand. Verbintenissen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland zijn gesloten.

Populatie

Gesloten verbintenissen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de verbintenissluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020fd66

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset