Dataset

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (vanaf 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Van deze verweduwende personen is het identificatienummer, (indien mogelijk) het identificatienummer van de partner, de datum van verweduwing, de datum van een eventuele volgende verweduwing, het publicatiejaar en het aantal minderjarige kinderen van de verweduwde persoon.

Verweduwende persoon: Persoon van wie het huwelijk of het geregistreerd partnerschap in het publicatiejaar is ontbonden door het overlijden van de partner. De persoon dient tijdens het overlijden van de partner inwoner van Nederland zijn, ongeacht of de overleden partner tijdens zijn / haar overlijden inwoner was van Nederland.

Huwelijk: Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap: Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.

Minderjarig: Jonger dan 18 jaar.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal verweduwende personen te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie. Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.

Personen die in het voorgaande jaar zijn verweduwd maar van wie het verweduwingsbericht pas na het afsluiten van voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de variabele DATUMVERWEDUWING hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het PUBLICATIEJAARVERWEDUWING. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Indien de overleden partner van de verweduwde persoon niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente is ingeschreven tijdens het overlijden is deze partner onbekend.

Populatie

Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020fd87

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset