Dataset

Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar (vanaf 01-01-2013)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Van de personen die van nationaliteit zijn gewijzigd is het identificatienummer, de datum van nationaliteitswijziging, de datum van een eventuele volgende nationaliteitswijziging, het publicatiejaar, de verkregen nationaliteit, de verloren nationaliteit en de regeling waarmee de nationaliteitswijziging is verkregen/verloren.

Nationaliteit: Het wettelijk onderdaan zijn van een bepaalde staat (staatsburgerschap). Personen kunnen meerdere nationaliteiten hebben. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt in statistische overzichten van personen die meerdere nationaliteiten hebben, slechts de eerste nationaliteit gepubliceerd. Daartoe worden prioriteringsregels gesteld. Die komen erop neer dat iemand met de Nederlandse nationaliteit in de statistiek steeds Nederlander is. Voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, geldt de volgorde: nationaliteit van één van de Benelux-landen, nationaliteit van een staat binnen de Europese Unie, andere Europese nationaliteit, niet-Europese nationaliteit. Personen die geen nationaliteit hebben, zijn staatloos.

Regeling: Belangrijkste in de Rijkswet op het Nederlanderschap vastgelegde manieren om het Nederlanderschap te verkrijgen.

Verkrijging Nederlanderschap: Verkrijging van het Nederlanderschap anders dan door geboorte. Het Nederlanderschap kan worden verkregen van rechtswege (waaronder door adoptie), door optie, door naturalisatie (zelfstandige of medenaturalisatie) en door erkenning. Niet meegeteld zijn kinderen waarvan de vader en / of moeder Nederlander is tijdens de geboorte van het kind, vondelingen en personen van de derde generatie. Zij zijn automatisch Nederlander en worden opgenomen in de geboortestatistiek.

Verlies van het Nederlanderschap: Intrekking of afstand doen van de Nederlandse nationaliteit. Het Nederlanderschap gaat verloren wanneer de familierechtelijke betrekkingen waaraan het Nederlanderschap is ontleend vervalt. Hierbij geldt wel dat het Nederlanderschap in geen geval verloren gaat als daar van staatloosheid het gevolg zou zijn. Meerderjarigen verliezen het Nederlanderschap door vrijwillig een andere nationaliteit te verkrijgen of door een verklaring van afstand af te leggen. Voor een minderjarige gaat het Nederlanderschap onder meer verloren in geval van erkenning, wettiging of adoptie door een niet-Nederlander als de minderjarige daardoor diens nationaliteit verkrijgt of (bij meervoudige nationaliteit) die reeds bezat. Ook dit mag echter niet leiden tot staatloosheid. Daarnaast kan het verlies van het Nederlanderschap niet optreden zolang één van de ouders nog Nederlander is.

Meerderjarig: Persoon van 18 jaar of ouder of een persoon die vóór het bereiken van de 18e verjaardag in het huwelijk is getreden.

Minderjarig: (ongehuwd) persoon jonger dan 18 jaar.

Staatloos: Persoon die door geen enkele staat als onderdaan kan worden beschouwd.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand is geschikt om het jaarlijkse aantal nationaliteitsgewijzigden te bepalen zoals die zijn gepubliceerd door team Demografie.

Dit bestand is een definitief bestand en zal niet meer wijzigen.

Personen die in het voorgaande jaar van nationaliteit zijn gewijzigd maar van wie het wijzigingsbericht pas na het afsluiten van het voorgaande publicatiejaar is binnengekomen zijn toegevoegd aan het lopende publicatiejaar. Het jaar in de variabele DATUMNATWIJZIGING hoeft dan ook niet gelijk te zijn aan het PUBLICATIEJAARNATWIJZIGING. Een publicatiejaar wordt omstreeks 15 februari volgend op het publicatiejaar afgesloten.

Populatie

Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de nationaliteitswijziging in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108020fde0

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset