Dataset

Covid-19 setting van mogelijke besmetting van personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 per veiligheidsregio en publicatiedatum

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bijgewerkt 24-07-2021
Licentie CC-0 (1.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Dit bestand bevat de volgende aantallen:

  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen
  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen waarvoor mogelijke setting(s) van besmetting zijn gemeld
  • (aantal nieuw gemelde) positief geteste personen naar mogelijke setting van besmetting

naar veiligheidsregio, per datum waarop de meldingen zijn gepubliceerd door het RIVM. De aantallen betreffen COVID-19 meldingen vanaf 14 december 2020. Vanaf deze datum zijn data beschikbaar over de capaciteit van de GGD’en om bron en contact onderzoek uit te voeren. Aantallen worden alleen getoond wanneer de dekkingsgraad en compleetheid van bron- en contactonderzoek hoog is omdat de aantallen dan het meest volledig zijn.

Het bestand is als volgt opgebouwd:

  • Een record per mogelijke setting van besmetting voor elke veiligheidsregio van Nederland per datum waarvoor het aantal meldingen boven de nul was.

Dit bestand wordt elke dag geupdate maar alleen gegevens van volledig afgeronde isoweken worden weergegeven. Op de woensdag wordt een nieuwe week in zijn geheel aan het bestand toegevoegd.

Beschrijving van de variabelen:

Version: versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau) , zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVM data (data.rivm.nl).

Changelog: Versie 2 update (10 juni 2020):

  • De gevallen met setting “hospice” zijn vanaf 10 juni 2021 met terugwerkend kracht bij de setting “verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen” gezet.
  • Vanaf 10 juni 2021 wordt bij positief geteste personen die mogelijk op een plek zijn besmet waar zij zelf medewerker zijn, zowel de werkplek als de setting “werksituatie” automatisch toegevoegd. Ter illustratie: Voor basisschoolleraren met een mogelijke bron van besmetting in de werksituatie kon voorheen al de setting “school en kinderopvang” opgegeven worden en / of de setting “werksituatie”. Nu worden beide settings automatisch opgenomen. Indien iemands werkplek niet voorkomt in de lijst van settings, wordt alleen de overkoepelende setting-categorie “werksituatie” opgenomen. De frequentie van de overkoepelende setting “werksituatie” zal hierdoor waarschijnlijk hoger zijn vanaf 10 juni 2021 dan voorheen.

Date_of_report: Datum en tijd waarop het databestand is aangemaakt door het RIVM.

Date_of_publication: Datum waarop de meldingen zijn gepubliceerd door het RIVM.

Security_region_code: Veiligheidsregio gebaseerd op de woonplaats van de patiënt. Indien de woonplaats niet bekend is, wordt Veiligheidsregio gebaseerd op de GGD die de melding heeft gedaan, behalve voor Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord aangezien voor deze regio’s GGD en Veiligheidsregio niet vergelijkbaar zijn. Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84721NED?q=Veiligheid

Source_and_contact_tracing_phase: De dekkingsgraad en compleetheid van bron- en contactonderzoek (verder BCO fase genoemd) per veiligheidsregio per isoweek (maandag t/m zondag): hoog (high), beperkt (medium) of laag (low). De BCO fase wordt gerapporteerd als de laagste BCO fase van de week per veiligheidsregio. Het RIVM ontvangt de BCO fase per GGD per week. Deze informatie wordt vervolgens gekoppeld aan COVID-19 meldingen op basis van de GGD waar de positief geteste persoon woont. De meeste veiligheidsregio’s komen overeen met het werkgebied van een GGD, behalve Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (werkgebied in GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant). Indien de BCO fase in een week verschilt tussen deze twee GGD’en, dan wordt de laagste BCO fase van de twee GGD’en in dit bestand voor deze veiligheidsregio gerapporteerd. Als de BCO fase voor bepaalde GGD’en niet aan het RIVM geleverd is wordt “missing” ingevuld.

De BCO fases worden als volgt omschreven:

High In deze regio wordt regulier bron- en contactonderzoek (BCO) uitgevoerd, met of zonder monitoring. De registratie en analyse van settings van besmettingen is volledig.

Medium In deze regio wordt risicogestuurd BCO uitgevoerd vanwege de hoge aantallen positief geteste mensen. De registratie en analyse van settings van besmettingen is niet volledig. Hierdoor kan deze informatie niet op geaggregeerd niveau worden weergegeven.

Low Door de bijzonder hoge aantallen positief geteste mensen is de druk op BCO in deze regio zeer hoog. De positieve uitslag wordt altijd doorgegeven aan de persoon die besmet is. BCO vindt beperkt plaats. De registratie en analyse van settings van besmettingen is niet volledig. Hierdoor kan deze informatie niet op geaggregeerd niveau worden weergegeven.

Total_reported: Het aantal nieuwe aan de GGD’en gemelde personen met een positieve testuitslag voor SARS-CoV-2 dat op [Date_of_publication] is gepubliceerd door het RIVM. Aantallen worden alleen getoond wanneer [Source_and_contact_tracing_phase] “high” is. Onderdru...

Contactinformatie
Naam: RIVM/I&V/EPI
E-mail: EPI-datamanagement@rivm.nl

Downloaden

COVID-19_aantallen_settings_per_dag.csv

Downloaden ZIP CC-0 (1.0)

COVID-19_aantallen_settings_per_dag.csv

COVID-19_aantallen_settings_per_dag.json

Downloaden ZIP CC-0 (1.0)

COVID-19_aantallen_settings_per_dag.json