Dataset

Migratiekenmerken van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan, publicatiepopulatie (inclusief nagekomen berichten) (vanaf 01-01-1995)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Nederlanderschap
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat per publicatiejaar definitieve gegevens over buitenlandse migratiebewegingen (immigratie, emigratie, administratieve opnemingen en administratieve afvoeringen) van in de GBA ingeschreven personen naar land van herkomst respectievelijk bestemming plus datum aanvang en datum einde vanaf 1 januari 1995. Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Berichten over buitenlandse migratie die na afsluiten van een verslagjaar zijn binnengekomen worden door team Demografie geteld in het eerstvolgende verslagjaar. Om deze reden is aan de gbaadresgebeurtenisbus de variabele publicatiejaar toegevoegd. Alle verslagperioden (mits aanwezig in de bus) kunnen uit één en dezelfde bus worden geteld. Iedere nieuwe versie van de bus bevat alleen toevoegingen van één of meer nieuwe perioden. De gegevens over voorgaande perioden wijzigen in principe nooit. In de GBA gelden specifieke regels om als migrant te worden in- of uitgeschreven. Zie hiervoor de variabele MIGRATIETYPE.

Wanneer gebruik je dit bestand? Om informatie over migratiebewegingen van personen te bepalen die moeten aansluiten op de door team Demografie op StatLine gepubliceerde aantallen. Om deze reden is aan het bestand de variabele 'publicatiejaar' toegevoegd.

Advies voor gebruik

  • Indien je niet hoeft aan te sluiten op de door team Demografie op StatLine gepubliceerde aantallen, gebruik dan de GBAMIGRATIEBUS. Hierin zijn later ontvangen berichten over gebeurtenissen uit het verleden steeds verwerkt om een zo compleet mogelijk bestand te maken. Het gevolg is wel dat resultaten (uit verschillende versies van de bus) steeds andere aantallen kunnen bevatten.
  • Verblijfsduur van personen op een peildatum kan worden bepaald met de laatste aanvangsdatum van GBAMIGRATIETYPEGEBEURT = 'immigratie' en 'administratieve opneming'.
  • GBADATUMEINDEMIGRATIE is geconstrueerd en niet als echte einddatum te gebruiken (zie toelichting bij de definitie van GBADATUMEINDEMIGRATIE).

Verschil met GBAMIGRATIEBUS

  • In de GBAMIGRATIEGEBEURTENISBUS wijzigt het aantal buitenlandse migratie bewegingen in een publicatiejaar in principe nooit. In de GBAMIGRATIEBUS wordt nagekomen informatie over eerdere publicatiejaren steeds verwerkt waardoor resultaten steeds kunnen verschillen.

Populatie

Bevat in longitudinale vorm de immigratie, emigratie, administratieve opnemingen uit onbekend buitenland en administratieve afvoeringen naar onbekend buitenland voor de periode 1 januari 1995 - heden van in de GBA ingeschreven personen.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108021261a

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset