Dataset

Periodes met kenmerken van re-integratieposities van personen (01-01-2013 - 01-01-2015)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

De re-integratiepositie van een persoon is een maat voor de afstand van die persoon tot de arbeidsmarkt. De component bevat gegevens over re-integratieposities van personen die een re-integratievoorziening hebben. De Statistiek re-integratie door gemeenten (SRG) is ontwikkeld met als doel een landelijk beeld te genereren van de re-integratieactiviteiten die door gemeenten voor hun doelgroep worden ingezet en van de re-integratieposities van de personen die de re-integratievoorziening ontvangen.

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin personen die één of meerdere re-integratievoorzieningen ontvingen een bepaalde re-integratiepositie hadden, dat wil zeggen een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen (in deze buscomponent de re-integratiepositie), ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Een persoon kan tegelijkertijd bij verschillende verstrekkers een verschillende re-integratiepositie hebben.

Populatie

Alle re-integratieposities van een persoon die geldig zijn in een verslagperiode.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fb116

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset