Dataset

Financiële verantwoording: Financiële vaste activa

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 13-09-2021
Licentie CC-BY (4.0)
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Download (13)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Hier vindt u de financiële vaste activa afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/06-financiele-vaste-activa

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloaden

06-financiele-vaste-activa; Aandelen

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Een aandeel is een bewijs van deelneming in het kapitaal van een venootschap.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Deelnemingen in groepsmaatschapp

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Investeringen in rechtspersonen waarmee de entiteit in een groep organisatorisch is verbonden. Er is sprake van een economische eenheid onder gemeenschappelijke leiding waarbij de leidende rechtspersoon beslissende zeggenschap heeft.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Effecten

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Dit betreft aandelen, obligaties en derivaten voor zover langlopend.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Nederlandse staatsobligaties

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Schuldbrief, schuldbewijs, schuldpapier of (ouderwets) bewijs van aandeel in een geldlening aangegaan met de Nederlandse overheid.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige deelnemingen

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Investeringen in andere rechtspersonen.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige effecten

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Restpost van langlopende effecten die niet eerder genoemd zijn.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige obligaties

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Schuldbrief, schuldbewijs, schuldpapier of (ouderwets) bewijs van aandeel in een geldlening, niet zijnde een Nederlandse staatsobligatie.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Overige vorderingen

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Het langlopende deel van de overige vorderingen.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Totaal financiële vaste activa

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Totaal van alle posten van financiële activa.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op andere deelnemingen

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Vorderingen op andere deelnemingen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op gemeentes en gr's

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Vordering op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op groepsmaatschapp

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Vorderingen op groepsmaatschappijen die een looptijd hebben van meer dan 12 maanden.

Preview

06-financiele-vaste-activa; Vorderingen op OCW en EZ

Downloaden CSV CC-BY (4.0)

Vorderingen op het ministerie van OCW of het ministerie van EZ met een looptijd van meer dan 12 maanden.

Preview