type-icon

Dataset

Financiële verantwoording: Financiële en overige baten en lasten

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs
Licentie CC-BY (4.0)
Bijgewerkt 22-11-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Hier vindt u financiële en overige baten en lasten afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/15-financieel-en-overig

Contactinformatie
Naam: Informatieproducten
E-mail: informatieproducten@duo.nl

Downloadbare bestanden

15-financieel-en-overig; Financieel en overig

CSV CC-BY (4.0)

Financiële en overige baten en lasten

Preview