Dataset

Financiële verantwoording: Financiele kengetallen per bestuur

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 06-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Hier vindt u de financiële kengetallen per bestuur afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/16-financiele-kengetallen-per-bestuur

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

16-financiele-kengetallen-per-bestuur; Financiele kengetallen per bestuur

CSV CC-BY (4.0)

Financiële kengetallen zijn verhoudingsgetallen, die zijn samengesteld uit posten van jaarrekeningen en die gebruikt kunnen worden, als analyse instrument om de financiële prestaties van besturen op min of meer rationele wijze te kunnen vergelijken.

Voorbeeld