type-icon

Dataset

Nationaal Archief Indexrecords

Permanente linkGekopiëerd
Eigenaar Nationaal Archief
Licentie CC-0 (1.0)
Bijgewerkt 18-10-2020
Status Beschikbaar
  • Beschrijving
  • Downloadbare bestanden (1)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Met een eerste blik op de 6600 archiefinventarissen die de 125 strekkende kilometer archief in de depots beschrijven wordt dat lang niet altijd duidelijk. In de loop der jaren is bij het Nationaal Archief gewerkt aan zogenaamde nadere toegangen. Archieven zijn verder uitgespit en systematisch ontsloten op bijvoorbeeld persoonsnamen, gebeurtenissen of plaatsnamen. Deze indexen bieden extra hulp bij het doen van archiefonderzoek. In totaal zijn 98 van deze indexen vrijgegeven als open data. Deze bevatten in totaal zo’n 1.37 miljoen records. Van stamboekkaarten tot pensioenen en van bedrijvenregister tot gedetineerden in de gevangenis van 's Gravenhage omstreeks 1900.


Omdat een groot deel van deze indexen door het Nationaal Archief zelf zijn gemaakt kunnen de gegevens onder CC0 vrijgegeven worden. Voor een tweetal indexen is overeengekomen met de maker deze onder CC-BY-SA vrij te geven.


Het materiaal is te benaderen via de overzichtspagina van de indexen op www.gahetna.nl/collectie/index. Per index is duidelijk aangegeven of deze wel of niet als open data beschikbaar is. Wanneer dat wel het geval is kan de index als datadump worden gedownload.

Bestemmingspagina: https://www.nationaalarchief.nl/open-data

Contactinformatie
Naam: Nationaal Archief
E-mail: info@nationaalarchief.nl
Website: https://www.nationaalarchief.nl
Telefoon: 0703315400
Adres: Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag

Downloadbare bestanden

Indexrecords Nationaal Archief - CSV

XML CC-0 (1.0)

Een index verwijst naar de inhoud van een bepaald archief of archiefstuk en is in die zin te vergelijken met een index achterin een boek. Vaak bevat deze persoonsnamen of geografische locaties die voorkomen in de originele stukken. Een index wordt ook wel 'nadere toegang' of 'namenlijst' genoemd. Voorbeelden van indexen zijn de V.O.C.-opvarenden, al het varend personeel in dienst van de V.O.C., of namen van films in filmkeuringsrapporten.