Dataset

Nationaal Archief Indexrecords

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nationaal Archief (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Cultuur en recreatie
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Met een eerste blik op de ruim 7000 archiefinventarissen die de 145 strekkende kilometer archief in de depots beschrijven wordt dat lang niet altijd duidelijk. In de loop der jaren is bij het Nationaal Archief gewerkt aan zogenaamde nadere toegangen of indexen. Archieven zijn verder uitgespit en systematisch ontsloten op bijvoorbeeld persoonsnamen, gebeurtenissen of plaatsnamen. De indexen bieden extra hulp bij het doen van archiefonderzoek. In totaal zijn 98 van deze indexen vrijgegeven als open data. Deze bevatten in totaal zo’n 1.37 miljoen records. Van stamboekkaarten tot pensioenen en van bedrijvenregister tot gedetineerden in de gevangenis van 's Gravenhage omstreeks 1900.

Omdat een groot deel van deze indexen door het Nationaal Archief zelf zijn gemaakt kunnen de gegevens onder CC0 vrijgegeven worden. Voor een tweetal indexen is overeengekomen met de maker deze onder CC-BY-SA vrij te geven.

Het materiaal is te benaderen via de overzichtspagina van de indexen op https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/open-data/open-data-indexen. Per index is duidelijk aangegeven of deze wel of niet als open data beschikbaar is. Wanneer dat wel het geval is kan de index als datadump worden gedownload.

Bestemmingspagina: https://www.nationaalarchief.nl/open-data

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Downloads

Indexrecords Nationaal Archief - CSV

XML CC-0 (1.0)

Een index verwijst naar de inhoud van een bepaald archief of archiefstuk en is in die zin te vergelijken met een index achterin een boek. Vaak bevat deze persoonsnamen of geografische locaties die voorkomen in de originele stukken. Een index wordt ook wel 'nadere toegang' of 'namenlijst' genoemd. Voorbeelden van indexen zijn de V.O.C.-opvarenden, al het varend personeel in dienst van de V.O.C., of namen van films in filmkeuringsrapporten.