Dataset

Nationaal Archief Archiefinventarissen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Nationaal Archief (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-0 (1.0)
Thema
  • Media
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Als 'nationaal geheugen' van Nederland beheert het Nationaal Archief 142 km archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en tekeningen en 1,2 petabyte aan digitale bestanden van de rijksoverheid en van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Dat archiefmateriaal, verdeeld over ongeveer 7000 verschillende archieven, ligt opgeslagen in de depots van het Nationaal Archief in Den Haag maar de stukken zijn ook opvraagbaar en raadpleegbaar op de studiezaal van het Nationaal Archief.

Om in een van die 7000 archieven stukken te zoeken, vinden en vervolgens te raadplegen is een Archiefinventaris nodig. Een archiefinventaris is de toegang op het archiefmateriaal in de depots. Het beschrijft de achtergrond en context van het archief. Wanneer en hoe het is gevormd. Waar bij het aanvragen rekening mee gehouden moet worden. En vooral wat de inhoud van het archief, de afzonderlijke inventarisnummers, is.

De archiefinventarissen zijn afzonderlijk op de website (https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoeken?activeTab=archives) te bekijken en doorzoekbaar. Maar ze zijn ook automatisch te benaderen via een OAI-PMH harvesting tool. De archiefinventarissen kunnen dan als EAD-XML worden binnengehaald. Deze metadata is beschikbaar geteld onder CC0.

Bestemmingspagina: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/open-data/open-data-archiefinventarissen-digitale-objecten-en-scans-van-archieven

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset

Alternatieve identificaties van deze dataset


Webservices

nationaal-archief-archiefinventarissen

XML CC-0 (1.0)

https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler

Een archief bestaat vaak uit een groot aantal documenten. Om hierin de weg te kunnen vinden is er van ieder archief een 'inhoudsopgave' gemaakt. Hierin kunt u zien wat voor soort documenten in het betreffende archief aanwezig zijn. Deze inhoudsopgave noemen we een archiefinventaris. Een archiefinventaris wordt ook 'inventaris' of 'toegang' genoemd. De inventarissen zijn digitaal beschikbaar.

Via OAI-PMH kunnen de archiefinventarissen opgevraagd worden; hierbij wordt EAD/XML terug geleverd. De OAI-PMH werkt als volgt, de base url is: https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler?

De OAI-PMH kan middels zes requests (verbs) bevraagd worden:

Identify: vraag naar informatie over de repository ListMetadataFormats: vraag naar de beschikbare metadataformaten. Als de 'identifier' van een record wordt gegeven moeten alleen de formaten die op die record van toepassing zijn worden getoond. ListSets: vraag naar de beschikbare sets (setSpecs). Records kunnen in een repository gestructureerd worden in sets. ListRecords: vraag de volledige metadata op van records per setSpec, incl het zg record 0 (de vraag kan beperkt worden op datum van/tot en op set, bovendien kan het gewenste metadataformaat gevraagd worden). ListIdentifiers: idem als ListRecords, maar geeft per record slechts een verkort resultaat (identifier en datum) in plaats van de volledige metadata. GetRecord: vraag een specifiek record op. Voorbeelden:

Opvragen van de beschikbare sets: https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler?verb=ListSets Ophalen van archiefinventaris, bijv 2.05.170: https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler?verb=ListRecords&set=2.05.170&metadataPrefix=oai_ead Ophalen wat in de oai-pmh klaar staat vanaf 1 oktober 2020: https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler?verb=ListIdentifiers&metadataPrefix=oai_ead&from=2020-10-01 Ophalen van een specifieke EAD op basis van een identifier, bijv 2.21.205.69. Het nummer van de toegang wordt gebruikt als de identifier. https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ead&identifier=2.21.205.69

Een flink aantal scans en andere digitale objecten (bestanden) die horen bij de verschillende archiefinventarissen zijn beschikbaar via de informatie die in de EAD/XML staat.

De scans van archieven kunnen worden opgehaald door eerst de EAD van de betreffende toegang waarin de scans staan op te halen. Bij elk inventarisnummernummer in de EAD waar scans bij horen staat de informatie van de locatie van de scans. De EAD kan vanaf de website worden gedownload of geharvest via de OAI-PMH.

Voorbeeld scans van een inventarisnummer van de toegang van de Schepenbank te Batavia, 1.04.18.03.

Haal de EAD op via oai-pmh: https://service.archief.nl/gaf/oai/!open_oai.OAIHandler?verb=ListRecords&set=1.04.18.03&metadataPrefix=oai_ead

Of download de EAD via de website op: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/1.04.18.03 en klik op “Download inventaris als XML”.

Zoek in de XML het inventarisnummer van de betreffende scans, in dit geval bijvoorbeeld 11942.

Het zoeken gaat snel door te zoeken naar “>11942”. Het veld dat in de unitid staat is het inventarisnummer.

Daaronder staat in dit geval:

De link die hier staat bevat alle informatie over de te downloaden scans (de METS-file). Volg de link https://service.archief.nl/gaf/api/mets/v1/48f1f22f-1228-4b00-9720-5816a07b4003.

Hier staat de locatie van de scans:

Volg de link https://service.archief.nl/gaf/api/file/v1/default/835776c2-fb57-47eb-b537-b82758b6558a en de scan wordt in groot formaat als jpg aangeboden.

Alle scans die bij dit inventarisnummer horen staan in de METS-file vermeld.