Dataset

Maximale waterdiepte (beschermd)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zeeland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Natuur en milieu
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaartlaag geeft een indicatie van de overstromingsdiepten die in beschermde gebieden kunnen optreden, als primaire of regionale waterkeringen zouden doorbreken bij de maatgevende hoogwaterstanden. Het gaat hier om gebieden die worden beschermd door waterkeringen met een veiligheidsnorm in de orde van 1/1000 tot 1/10.000 per jaar. Er zijn echter nog extremere situaties mogelijk waarbij ook gebieden overstromen, die op deze waterdieptekaart "droog" blijven. Deze gebieden zijn op de kaart met een rode arcering aangegeven om duidelijk te maken dat ze tot het potentieel overstroombare gebied behoren. Dit is alleen gedaan voor gebieden die worden beschermd door primaire waterkeringen. Zie hier voor meer uitleg over waar je deze kaart (minder) goed voor kan gebruiken.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=water:geonam_rsckrtmxmwdpbsmvlk&styles=&bbox=14110.0,306040.0,277780.03125,613750.0625&width=658&height=768&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_rsckrtmxmwdpbsmvlk

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms?request=GetCapabilities

Maximale waterdiepte (beschermd)

geonam_rsckrtmxmwdpbsmvlk

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wfs?request=GetCapabilities

Maximale waterdiepte (beschermd)