Dataset

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte Transformatorstations Laagspanning (2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 22-11-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart met door wateroverlast getroffen transformatorstations is gemaakt door de locatie van deze stations te combineren met de waterdieptekaart van de 200 mm neerslaggebeurtenis. De hier als getroffen geïdentificeerde objecten zijn niet gevalideerd in het veld of besproken met beheerders. De kaart dient als startpunt voor de analyse van het effect van wateroverlast op stroomuitval. De gegevens van de locatie van de transformatorstations komt uit open data van de leveranciers. De daar gegeven disclaimers gelden hier ook. (https://www.westlandinfra.nl/over-westland-infra/duurzaamheid-innovaties/open-data, https://www.enexis.nl/over-ons/open-data)

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AGROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_TRANSFORMATORSTATIONS_LAAGSPANNING_200MM_NAT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_TRANSFORMATORSTATIONS_LAAGSPANNING_200MM_NAT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

GROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_TRANSFORMATORSTATIONS_LAAGSPANNING_200MM_NAT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte transformatorstations laagspanning - 200mm Nat

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint