Dataset

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte op wegen (2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart met door wateroverlast getroffen weggedeeltes is gemaakt door de wegenkaarten te combineren met de waterdieptekaart van de 200 mm in 48 uur neerslaggebeurtenis. De hier als getroffen geïdentificeerde objecten zijn nog niet gevalideerd in het veld of besproken met beheerders. De waterdieptekaart is gebaseerd op het hoogtemodel ahn3 uit 2017. Recente aanpassingen aan wegen of waterlopen die nog niet in het ahn3 zijn opgenomen, zijn ook hier niet meegenomen. Voor de hoofdwegen is aangenomen dat de pompen van tunnels en laaggelegen weggedeeltes blijven functioneren. Voor provinciale en lokale wegen is de aanwezigheid van pompen niet beschouwd. De kaart dient als startpunt voor de analyse van overlast van wegen.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AGROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_WATER_OP_WEG_200MM_NAT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_WATER_OP_WEG_200MM_NAT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte op wegen (2022)

GROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_WATER_OP_WEG_200MM_NAT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte op wegen (2022)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte op weg - 200mm Nat

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint