Dataset

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte bij 200mm neerslag in 48 uur - Droog (2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart laag geeft de waterdiepte op maaiveld passend bij een 48 uurs neerslagevent van 200 mm en is gemaakt met behulp van modelberekeningen van regionale watersysteemmodellen en GIS analyses met het hoogtemodel ahn3. Recente wijzigingen in waterlopen of in het gebied die nog niet in het ahn3 zijn opgenomen, zijn hier ook nog niet beschouwd. De waterdieptekaart is bedoeld om een indruk te geven van de overlast die bij dergelijke gebeurtenissen kan optreden en om verschillen tussen gebieden te identificeren. De kaart is niet bedoeld voor het ontwerpen van maatregelen, de verzekeringsindustrie, of om detailconclusies op zeer lokale schaal aan te ontlenen. In de berekening is uitgegaan van het goed functioneren van alle gemalen en kunstwerken en zijn maalstops niet meegenomen. Ook zijn boezemkadedoorbraken niet beschouwd. Meer achtergrondinformatie is te vinden in Deltares (2022).

Parameters in deze analyse:

Tijdbestek: 48uur Neerslag: 200mm Initiële grondtoestand: Droog

Deze dataset beslaat de volgende gebieden:

  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Hoogheemraadschap van Rijland
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ontbrekende gebieden zonder data zijn te vinden in deze dataset: "Klimaatatlas - Grootschalige Wateroverlast - Gebieden zonder data"

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_raster/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Grootschalige_Wateroverlast_-_Waterdiepte_200_mm_neerslag_per_48uur_-_bij_droge_voorgeschiedenis3716&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

waterdiepte_bij_200mm_neerslag_in_48_uur_-_droog gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/waterdiepte_bij_200mm_neerslag_in_48_uur_-_droog.xml

accessPoint

Grootschalige_Wateroverlast_-_Waterdiepte_200_mm_neerslag_per_48uur_-_bij_droge_voorgeschiedenis3716

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_raster/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

accessPoint

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte 200 mm neerslag per 48uur - bij droge voorgeschiedenis

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat_raster/MapServer

accessPoint