Dataset

Wateroverlast - Waterdiepte bij extreme neerslag landelijk (2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaart laat het resultaat zien van een stresstest voor het landelijk gebied van Zuid-Holland. De kaart maakt inzichtelijk waar waarschijnlijk wateroverlast zal ontstaan na een extreme bui van 100 millimeter in 2 uur.

De stresstest van het landelijke gebied is uitgevoerd met 2D terreinmodellen (3Di) die zijn opgebouwd vanuit de gefilterde en geïnterpoleerde Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2 en AHN3), informatie over landgebruik (voor frictie) en over de bodem (voor infiltratie). De resolutie van de resultaten is 0,25 m2. Voor het stedelijk gebied zijn voor verschillende gemeentes integrale modellen gebruikt waarin tevens de riolering is opgenomen (zet hiervoor de laag modelinformatie aan en klik op de kaart voor extra informatie).

In de 2D terreinmodellen is de stroming over het maaiveld en de waterverdeling via de watergangen op hoog detailniveau meegenomen. De precieze werking van riolering en kunstwerken in het watersysteem (duikers, stuwen en gemalen) zijn niet of versimpeld meegenomen in het model (Stresstest Ruimtelijke Adaptatie). Het is daarom mogelijk dat de gepresenteerde wateroverlast niet altijd in de praktijk (in die mate) herkend wordt. Aan de absolute waarden kunnen dus geen rechten worden ontleend. De resultaten geven echter een eerste indicatie van de te verwachten overlastlocaties bij hevige neerslag. Op basis van uitgevoerde modelcontroles is tevens aangegeven waar sprake is van een mogelijke over- of onderschatting van de wateroverlast (zet hiervoor de laag modelcontrole aan).

Voor panden (bron: BAG) is in het terreinmodel een vloerpeil van 15 cm boven maaiveld aangenomen. Het onderlopen van panden via drempels is niet meegenomen, omdat detailinformatie van drempelhoogte nog ontbreekt.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWaterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Waterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

waterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/waterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk.xml

accessPoint