Dataset

Risicoanalyse Wateroverlast Hevige Neerslag - Veiligheid - Maximale waterdiepte provinciale wegen (35MM) (2023)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Bij een hevige regenbui kan het water op de straten zo hoog komen te staan dat bepaalde wegdelen onbegaanbaar worden voor personenauto’s, of zelfs voor calamiteitenverkeer zoals ambulances, politie en brandweer.

Deze kaart laat de maximale waterdiepte zien bij een bui van 35 mm in 1 uur. Deze bui heeft een herhalingstijd van eens in de 10 jaar.

Over deze Risicoanalyse: Om duidelijk in beeld te krijgen waar wateroverlast op zal treden ten tijde van extreme neerslag heeft Provincie Zuid-Holland adviesbureau Nelen & Schuurmans modelmatig de provinciale infrastructuur van Zuid-Holland laten toetsen (2023). Dit wordt ook wel een stresstest genoemd. Deze stresstest gaat uit van een bepaalde totale neerslag - berekend voor 35 milimeter en 70 milimeter, over het relevante areaal rondom de wegen in beheer van de provincie, in een periode van één uur.

Het relevante areaal is bepaald aan de hand van het openbaar beschikbare wegenbestand, opgenomen in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Hierbij zijjn de wegen gefilterd op de wegbeheerder; de wegen die zijn meegenomen in de analyse zijn in het beheer van de Provincie Zuid-Holland.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_raster/MapServer/WMSServer?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=Veiligheid_-_Waterdiepte_-_35mm14639&CRS=EPSG:28992&bbox=43662.62000000104,406692.0,130480.8759999983,483120.0&width=768&styles=&height=676&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Wateroverlast - Veiligheid - Waterdiepte - 35mm

OGC:WMS Publiek domein

https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/services/Klimaat/Klimaat_raster/MapServer/WMSserver?request=GetCapabilities

Veiligheid - Waterdiepte - 35mm

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Veiligheid - Waterdiepte - 35mm

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat_raster/MapServer

accessPoint

Rapportage Risicoanalyse Wateroverlast bij Hevige Neerslag Provinciale Wegen Zuid-Holland (2023)

HTML Publiek domein
Download: https://geo.zuid-holland.nl/Metadata/Documenten_metadata/20230607%20-%20Rapportage%20risicoanalyse%20wateroverlast%20provinciale%20wegen%20Zuid-Holland.pdf

Omschrijving van de data-analyses en resultaten.