Dataset

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Gebiedsnormen wateroverlast

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe
Bijgewerkt 11-04-2021
Licentie Publiek domein
Toegang Publiek
  • Beschrijving
  • Webservice (2)
  • Relaties
  • Metadata

Beschrijving

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Sluiten

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Bijbehorende kaart B). In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) zijn werknormen opgenomen die voor de verschillende vormen van landgebruik het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die worden onderscheiden zijn: grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd gebied. Op de kaart worden voor verschillende gebieden de wenselijk geachte normen weergegeven waarbij de kans op wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan het landgebruikt.

Contactinformatie
Naam: Team Natuur en Water, Provincie Drenthe
E-mail: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Telefoon: 0592-365555

Webservice

GBI_POV18_GEBIEDSNORM_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Gebiedsnormen wateroverlast

GBI_POV18_GEBIEDSNORM_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Gebiedsnormen wateroverlast