Dataset

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Gebiedsnormen wateroverlast

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Drenthe (Provincie)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie Publiek domein
Thema
  • Organisatie en beleid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Deze kaartlaag maakt onderdeel uit van de op 3 oktober 2018 vastgestelde versie van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (Bijbehorende kaart B). In het Nationaal Bestuursakkoord Water (2011) zijn werknormen opgenomen die voor de verschillende vormen van landgebruik het wenselijk geachte beschermingsniveau uitdrukken. De vormen van landgebruik die worden onderscheiden zijn: grasland, akkerbouw, hoogwaardige land- en tuinbouw, glastuinbouw en bebouwd gebied. Op de kaart worden voor verschillende gebieden de wenselijk geachte normen weergegeven waarbij de kans op wateroverlast door grote hoeveelheden neerslag is gerelateerd aan het landgebruikt.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://kaartportaal.drenthe.nl/portal/sharing/rest/content/items/c6bd3497fb66497b848d4eacdfdd061e/info/thumbnail/thumbnail1651663716431.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

OGC:WMS

OGC:WMS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_POV18_GEBIEDSNORM_V/MapServer/WMSServer

Provinciale Omgevingsverordening 2018 - Gebiedsnormen wateroverlast

esri:Provinciale_Omgevingsverordening_2018_-_Gebiedsnormen_wateroverlast

OGC:WFS Publiek domein

https://kaartportaal.drenthe.nl/server/services/GDB_actueel/GBI_POV18_GEBIEDSNORM_V/MapServer/WFSServer

Provinciale_Omgevingsverordening_2018_-_Gebiedsnormen_wateroverlast