Dataset

Omgevingsverordening, Normen wateroverlast

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Noord-Brabant (Provincie)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie Onbekende licentie
Thema
  • Natuur en milieu
  • Water
  • Ruimtelijke ordening
Toegang Beperkt
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Het provinciaal beleid voor regionale wateroverlast is gericht op het zorgen voor bescherming tegen wateroverlast en het inzichtelijk maken van risico's. In de Omgevingsverordening zijn provincie dekkend gebieden met normen opgenomen voor wateroverlast. Het gaat dan om de hoogst toelaatbaar geachte kans op overstroming uit oppervlaktewateren. Daaraan gekoppeld zijn regels met een inspanningsverplichting voor het Waterschap om die normen te halen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het beleid in het Regionaal Water en Bodem Programma (RWP). De gebieden worden regelmatig geactualiseerd, onder meer naar aanleiding van aanpassing van andere lagen in de verordening zoals Stedelijk gebied, Waterberging of Natuur Netwerk Brabant. Het andere grondgebruik leidt dan tot een andere norm.

Ook op verzoek van een waterschap kunnen de gebieden aangepast worden, bijvoorbeeld als uit een toetsing blijkt dat het watersysteem afwijkt van de norm wateroverlast.

Bestemmingspagina: https://www.brabant.nl/omgevingsverordening%5EMeer%20informatie%20is%20te%20vinden%20op%20het%20provinciale%20webadres

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

geopackage bestand

ZIP Onbekende licentie

download

shapes bestand

ZIP Onbekende licentie

download

gml bestand

ZIP Onbekende licentie

download