Dataset

Wateroverlast - Waterdiepte bij extreme neerslag landelijk (2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Air
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart laat het resultaat zien van een stresstest voor het landelijk gebied van Zuid-Holland. De kaart maakt inzichtelijk waar waarschijnlijk wateroverlast zal ontstaan na een extreme bui van 100 millimeter in 2 uur.

De stresstest van het landelijke gebied is uitgevoerd met 2D terreinmodellen (3Di) die zijn opgebouwd vanuit de gefilterde en geïnterpoleerde Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN2 en AHN3), informatie over landgebruik (voor frictie) en over de bodem (voor infiltratie). De resolutie van de resultaten is 0,25 m2. Voor het stedelijk gebied zijn voor verschillende gemeentes integrale modellen gebruikt waarin tevens de riolering is opgenomen (zet hiervoor de laag modelinformatie aan en klik op de kaart voor extra informatie).

In de 2D terreinmodellen is de stroming over het maaiveld en de waterverdeling via de watergangen op hoog detailniveau meegenomen. De precieze werking van riolering en kunstwerken in het watersysteem (duikers, stuwen en gemalen) zijn niet of versimpeld meegenomen in het model (Stresstest Ruimtelijke Adaptatie). Het is daarom mogelijk dat de gepresenteerde wateroverlast niet altijd in de praktijk (in die mate) herkend wordt. Aan de absolute waarden kunnen dus geen rechten worden ontleend. De resultaten geven echter een eerste indicatie van de te verwachten overlastlocaties bij hevige neerslag. Op basis van uitgevoerde modelcontroles is tevens aangegeven waar sprake is van een mogelijke over- of onderschatting van de wateroverlast (zet hiervoor de laag modelcontrole aan).

Voor panden (bron: BAG) is in het terreinmodel een vloerpeil van 15 cm boven maaiveld aangenomen. Het onderlopen van panden via drempels is niet meegenomen, omdat detailinformatie van drempelhoogte nog ontbreekt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AWaterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk&bbox=43662.5%2C406692.0%2C130481.0%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

Waterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

waterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk gecomprimeerde GeoTIFF

ATOM Publiek domein

https://geo.zuid-holland.nl/Data/atom/waterdiepte_bij_extreme_neerslag_landelijk.xml

accessPoint