Dataset

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte IED-installaties (2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Bijgewerkt 13-04-2024
Licentie Publiek domein
Thema
  • Lucht
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

De kaart met IED installaties objecten is gemaakt door de locatie van kwetsbare objecten van risicokaart.nl te combineren met de waterdieptekaart van het 200 mm gebeurtenis. De hier als getroffen geïdentificeerde objecten zijn niet getoetst bij beheerders of gevalideerd in het veld. De kaart dient als startpunt voor de analyse van overlast van kwetsbare objecten.

IED installaties zijn installaties als bedoeld in bijlage I bij Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie ter bestrijding van verontreiniging (9) die in geval van overstroming voor incidentele verontreiniging kunnen zorgen. In 2010 is deze richtlijn over gegaan in de Richtlijn Industriële Emissies (IED): Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 van het Europees Parlement en de Raad inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Het RIVM heeft in 2018 in het kader van de Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) een overzicht gestuurd van alle IED-installaties in Nederland. Welke installaties in overstroomd gebied liggen is opgenomen op risicokaart.nl en officieel onderdeel van de implementatie ROR. Ook zijn ze meegenomen in het Standaard Schade en Slachtoffermodel (SSM2017) (Slager en Wagenaar, 2017). Dit overzicht (met locaties van de installaties) is ook hier gebruikt.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Visualisaties

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Bron: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=klimaat%3AGROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_IEDINSTALLATIES_200MM_NAT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

GROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_IEDINSTALLATIES_200MM_NAT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte IED-installaties (2022)

GROOTSCHALIGE_WATEROVERLAST_IEDINSTALLATIES_200MM_NAT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/klimaat/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte IED-installaties (2022)

Documentatie

ArcGIS Server Map service layers: Grootschalige Wateroverlast - Waterdiepte IEDinstallaties - 200mm Nat

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Klimaat/Klimaat/MapServer

accessPoint