Dataset

Maximale waterdiepte (beschermd)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zeeland (Provincie)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaartlaag geeft een indicatie van de overstromingsdiepten die in beschermde gebieden kunnen optreden, als primaire of regionale waterkeringen zouden doorbreken bij de maatgevende hoogwaterstanden. Het gaat hier om gebieden die worden beschermd door waterkeringen met een veiligheidsnorm in de orde van 1/1000 tot 1/10.000 per jaar. Er zijn echter nog extremere situaties mogelijk waarbij ook gebieden overstromen, die op deze waterdieptekaart "droog" blijven. Deze gebieden zijn op de kaart met een rode arcering aangegeven om duidelijk te maken dat ze tot het potentieel overstroombare gebied behoren. Dit is alleen gedaan voor gebieden die worden beschermd door primaire waterkeringen. Zie hier voor meer uitleg over waar je deze kaart (minder) goed voor kan gebruiken.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=water:geonam_rsckrtmxmwdpbsmvlk&styles=&bbox=14110.0,306040.0,277780.03125,613750.0625&width=658&height=768&srs=EPSG:28992&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

geonam_rsckrtmxmwdpbsmvlk

OGC:WMS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wms?request=GetCapabilities

Maximale waterdiepte (beschermd)

geonam_rsckrtmxmwdpbsmvlk

OGC:WFS Publiek domein

https://opengeodata.zeeland.nl/geoserver/water/wfs?request=GetCapabilities

Maximale waterdiepte (beschermd)