Dataset

potentiele_waterdiepte_wegvak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Water
  • Spatial planning
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze kaart geeft een beeld van een deel van de resultaten uit het onderzoek Investigation of the blue spots in the Netherlands National Highway Network uitgevoerd door Deltares in opdracht van DVS-OLK. Voor vragen en of opmerkingen over de inhoud van dit bestand of indien u meer informatie wenst over het onderzoek naar locaties in het Hoofdwegennet die gevoelig zijn voor overstroming, kunt u contact opnemen met het NIS.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/f01fe224-1b26-48f2-b4c2-cae8be3ed8c8/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

nis_bluespots

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nis_bluespots/MapServer

accesPoint

nis_bluespots

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/nis_bluespots/FeatureServer

accesPoint

potentiele_waterdiepte_laagste_punt_wegvak__m_

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_bluespots/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

nis_bluespots:potentiele_waterdiepte_laagste_punt_wegvak__m_

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/nis_bluespots/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads