Dataset

Werknemers afkomstig uit buitenland;wel/niet ingezeten,persoonskenm,'10-'17

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over banen van werknemers afkomstig uit buitenland van 18 tot 75 jaar. De banen van de werknemers worden uitgesplitst naar het feit of de werknemers wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat zij bij migratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moeten zijn. Voor de werknemers die niet als ingezetene staan ingeschreven geldt dat zij bij aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moeten zijn. De variabele ‘migratieachtergrond/nationaliteit’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Voor de als ingezetene in het bevolkingsregister ingeschreven werknemers wordt gebruik gemaakt van migratieachtergrond. Voor de niet als ingezetene ingeschreven werknemers wordt gebruik gemaakt van hun nationaliteit.

Gegevens beschikbaar van: 2010-2017

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 23 augustus 2019:

  • Drie onderwerpen ('Totaal banen van werknemers', 'Banen van ingeschreven werknemers' en 'Banen van niet ingeschreven werknemers') zijn gereduceerd tot één onderwerp ('Banen van werknemers') met een extra uitsplitsing (naar 'wel/niet ingezeten'); -De informatieteksten zijn verder aangescherpt; -Er is een fout in de cijfers gecorrigeerd. Per abuis werden er teveel banen als banen van ingezeten werknemers aangemerkt. Op totaalniveau zijn de cijfers niet veranderd, alleen de verhouding ingezeten/niet-ingezeten is veranderd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken (zie paragraaf 3).

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84060NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84060NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84060NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond