Dataset

Werknemers geb. in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenm.; 2010-2020

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over banen van in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. Deze banen worden uitgesplitst naar migratieachtergrond van de werknemer, het feit of zij wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moest zijn om geteld te worden. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moet zijn geweest om geteld te worden.

De variabele ‘migratieachtergrond’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Omdat de populatie van werknemers geboren in het buitenland uit zowel ingezetenen als niet-ingezetenen bestaat, kan niet voor iedereen zonder meer de migratieachtergrond afgeleid worden. Ontbrekende gegevens op dit gebied worden geïmputeerd met behulp van informatie over het land waar iemand zijn/haar vaste verblijfplaats heeft en over iemands nationaliteit.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2020.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door 'Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84750NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84750NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84750NED

Banen Kenmerken werknemer, kenmerken baan, migratieachtergrond