Dataset

Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werkgelegenheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel gaat over banen van in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. Deze banen worden uitgesplitst naar het herkomstland van de werknemer, het feit of zij wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moest zijn om geteld te worden. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moet zijn geweest om geteld te worden.

De variabele ‘herkomstland’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Omdat de populatie van werknemers geboren in het buitenland uit zowel ingezetenen als niet-ingezetenen bestaat, kan niet voor iedereen zonder meer het herkomstland afgeleid worden. Ontbrekende gegevens op dit gebied worden geïmputeerd met behulp van informatie over het land waar iemand zijn/haar vaste verblijfplaats heeft en over iemands nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 december 2023: De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn de cijfers voor de Europese Unie (exclusief Nederland) gecorrigeerd. Het aantal banen van in het Verenigd Koninkrijk geboren werknemers werden bij de Europese Unie geteld terwijl het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van 2023 worden in het eerste kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85477NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85477NED

Banen van werknemers geboren in het buitenland kenmerken werknemer, kenmerken baan, economische activiteit, herkomstland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85477NED

Banen van werknemers geboren in het buitenland kenmerken werknemer, kenmerken baan, economische activiteit, herkomstland