Dataset

Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Employment opportunities
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel gaat over banen van in het buitenland geboren werknemers van 18 tot 75 jaar. Deze banen worden uitgesplitst naar het herkomstland van de werknemer, het feit of zij wel of niet als ingezetene in het bevolkingsregister staan ingeschreven, hun geslacht, leeftijd, uurloonklasse, contractsoort en bedrijfstak. Voor de werknemers die als ingezetene staan ingeschreven in het bevolkingsregister geldt dat men bij immigratie naar Nederland minimaal 18 jaar oud moest zijn om geteld te worden. Voor de werknemers die niet als ingezetene zijn ingeschreven geldt dat men bij de aanvang van hun verblijf in Nederland minimaal 18 jaar oud moet zijn geweest om geteld te worden.

De variabele ‘herkomstland’ wordt als achtergrondvariabele meegenomen. Omdat de populatie van werknemers geboren in het buitenland uit zowel ingezetenen als niet-ingezetenen bestaat, kan niet voor iedereen zonder meer het herkomstland afgeleid worden. Ontbrekende gegevens op dit gebied worden geïmputeerd met behulp van informatie over het land waar iemand zijn/haar vaste verblijfplaats heeft en over iemands nationaliteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 december 2023: De definitieve cijfers van 2022 zijn toegevoegd. Voor de jaren 2020 en 2021 zijn de cijfers voor de Europese Unie (exclusief Nederland) gecorrigeerd. Het aantal banen van in het Verenigd Koninkrijk geboren werknemers werden bij de Europese Unie geteld terwijl het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van 2023 worden in het eerste kwartaal van 2025 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85477NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85477NED

Banen van werknemers geboren in het buitenland kenmerken werknemer, kenmerken baan, economische activiteit, herkomstland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85477NED

Banen van werknemers geboren in het buitenland kenmerken werknemer, kenmerken baan, economische activiteit, herkomstland