Dataset

Minderjarige thuiswonende kinderen; ouders geboren in buitenland, regio's

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal thuiswonende minderjarige kinderen (0 tot 18 jaar). Daarbij is het mogelijk uit te splitsen naar huishoudens waarbij één van de ouders geboren is in het buitenland, huishoudens waarbij beide ouders geboren zijn in het buitenland én huishoudens waarbij geen ouders geboren zijn in het buitenland. Er is ook een uitsplitsing naar regio te maken. Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 29 maart 2024: Cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van 2024 verschijnen in april 2025.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20179NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20179NED

Thuiswonend, kinderen, minderjarig, buitenland, allochtoon, ouders Geboren, herkomst, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20179NED

Thuiswonend, kinderen, minderjarig, buitenland, allochtoon, ouders Geboren, herkomst, regio