Dataset

Migratieketen: Asiel - IND Asylum Trends Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Justitie en Veiligheid (Rijk)
Updated 05/29/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Ok

De link(s) bij deze dataset zijn gecontroleerd en leiden naar data.

Close
National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Zie de maandelijkse IND publicatie ‘AsylumTrends’ voor een inhoudelijke toelichting op de data in deze dataset. De ‘Asylum Trends’ is te downloaden van de site www.IND.nl

Bij het interpreteren van de data zijn een aantal aspecten waar rekening mee moet worden gehouden.

  • Alle aantallen zijn afgerond op tientallen. Aantallen minder dan 5 worden niet getoond.
  • Doordat de aantallen zijn afgerond op tientallen kunnen bij de optelling van detailaantallen afwijkingen ontstaan ten opzichte van bijvoorbeeld het jaartotaal. Bij detailregels met nationaliteiten kan de afwijking significant zijn. Om deze reden zijn de belangrijkste totalen opgenomen in het bestand.
  • Elke regel in het bestand bevat minimaal een kolom ‘Totaal van’ en een aantal. De kolom ‘Totaal van’ geeft weer wat de inhoud van het aantal is. Bijvoorbeeld de regel met ‘Jaar’ in de ‘Totaal van’ kolom geeft het jaartotaal aan. De regels met ‘Jaar, Maand’ in de ‘Totaal van’ kolom geven voor elke jaar / maand het totaal aantal aan.
  • Maak altijd gebruik van maar één ‘totaal van’ per item om dubbeltellingen te voorkomen.
  • De aantallen genoemd in de ‘Asylum Trends’ dienen als referentiekader.

Het bestand wordt maandelijks gepubliceerd en bevatten data over het lopende jaar. Nieuwe bestanden kunnen correcties op voorgaande maanden bevatten. Bestanden over voorgaande jaren blijven beschikbaar en worden niet meer geüpdatet.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

IND Asylum Trends 2024 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset

Preview

IND Asylum Trends 2023 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

IND Asylum Trends 2022 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Indien de databron direct downloadbaar is, kunt u dit in dit veld aangeven. De hergebruiker kan dan direct de databron downloaden.

Preview

IND Asylum Trends 2021 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

IND Asylum Trends 2020 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

IND Asylum Trends 2019 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

IND Asylum Trends 2018 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

IND Asylum Trends 2017 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview

IND Asylum Trends 2016 Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen

CSV CC-0 (1.0)

Voor informatie over de inhoud van dit bestand zie de beschrijving opgenomen in de dataset.

Preview