Dataset

Pensioenaanspraken; alleenstaanden en ouders eenouderhuishoudens, 2005-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van personen zonder partner van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland. Alleen de pensioenaanspraken van de alleenstaande of de ouder in een eenouderhuishouden zijn opgenomen. Kortom, de aanspraken van thuiswonende kinderen telt niet mee. Ook institutionele huishoudens en overige huishoudens zijn niet opgenomen in deze statistiek.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen. Gegevens over de derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in de pensioenaansprakenstatistiek.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 Euro en betreffen gemiddelden per persoon. De pensioenaanspraken geven de stand op 31 december weer. De selecties hebben als peildatum de laatste vrijdag voor Kerst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Status van de cijfers: De cijfers van 2005 tot en met 2012 zijn definitief.

Wijzigingen per 27 oktober 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Bij het aanvullen van de gegevens over 2013 en 2014 is de methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek nader bekeken. Daarbij bleek dat de publicatie van gedetailleerde gegevens voor deze statistiek niet meer verantwoord is. De reeks is daarom stopgezet.
De reeks met kerncijfers is wel voorzien van nieuwe cijfers, zie tabel Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers (zie paragraaf 3).

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80457ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80457ned

Pensioenen, aanspraken, type huishouden, ooit of nooit gescheiden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80457ned

Pensioenen, aanspraken, type huishouden, ooit of nooit gescheiden