Dataset

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/01/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Immigration to the Netherlands
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). De cijfers zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en nationaliteit. Amv’s waren vroeger bekend onder de naam ama (alleenstaande minderjarige asielzoeker).

Als een AMV bescherming nodig heeft, dan komt hij of zij in aanmerking voor een asielvergunning. Als bescherming niet aan de orde is, dan moet de AMV terug naar het land van herkomst. Dat kan alleen als de AMV in het land van herkomst goed kan worden opgevangen, bijvoorbeeld bij familie of in een opvanghuis. AMV's die jonger zijn dan 15 jaar en die niet terug kunnen keren naar het land van herkomst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een buitenschuldvergunning krijgen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008.

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van 2022.

Wijzigingen per augustus 2023: Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In mei 2024 komen de cijfers over 2023 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82045NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82045NED

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82045NED

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd