Dataset

Opvattingen van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder over het doen van betaald werk, doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd, pensioenopbouw en jongere en oudere werknemers. (01-01-2013 - 01-01-2014)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
  • Governance
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand bevat de antwoorden van respondenten (personen van 18 jaar of ouder woonachtig in Nederland) op de vragenlijst Belevingen, die is afgenomen van maart tot juni 2013. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over de volgende onderwerpen; (1) verwachtingen en zorgen die mensen hebben over de toekomst, (2) de verhoging van de pensioenleeftijd en wensen om eerder te stoppen met werken of daar langer mee door te gaan en de motieven die hierbij een rol spelen, (3) pensioenopbouw, vertrouwen in pensioenfondsen en pensioenvoorkeuren, (4) arbeidsethos en (5) percepties over jongere en oudere werknemers.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bij het onderzoek Belevingen is een mixed mode design gehanteerd, waarbij personen in maart 2013 via brief werden benaderd en gevraagd de vragenlijst via internet in te vullen (cawi). Non-respondenten van wie een telefoonnummer bekend was bij het CBS zijn in april 2013 telefonisch benaderd en geinterviewd (cati). Non-respoondenten van wie geen telefoonnummer bekend was zijn in mei 2013 thuis bezocht en geinterviewd (capi). In het weegmodel zijn de volgende variabelen opgenomen: geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, landsdeel, provincie (inc. de 4 grote steden), huishoudgrootte, etniciteit en woonsituatie (koop of huur).

Populatie

Personen van 18 jaar of ouder woonachtig in Nederland.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801f5f67

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier