Dataset

Maandbedragen van personen met een pensioen anders dan AOW, ANW of oorlogs- en verzetspensioen (vanaf 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Dit bestand vertegenwoordigt alle personen van 55 jaar of ouder die in een bepaald jaar een pensioen hebben ontvangen anders dan een AOW, ANW of Oorlogs- en verzetspensioen. Het gaat voor een groot deel om pensioenen die werknemers bij een pensioenfonds hebben opgebouwd (2e pijler pensioen). Maar ook lijfrentes (3e pijler pensioen) zijn vertegenwoordigd. De gegevens zijn afkomstig uit de Polisadministratie van het UWV. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het fiscale maandbedrag aan pensioen is in de maand waarin de dag valt.

N.B. 1 De populatie vertegenwoordigd in de componenten PENSOVPERSOONMNDBEDRAGJJJJBUSVV en OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGJJJJBUSVV was tot en met 2016 vertegenwoordigd in de set componenten PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV, PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV en PENSOVPERSOONJJJJBUSVV

N.B. 2 In 2017 is in de Polisadministratie van het UWV meer informatie beschikbaar gekomen omtrent de regelingen die vallen onder "overig pensioen". Daaruit is gebleken dat hieronder ook regelingen vallen die strict genomen niet bij pensioen horen (zoals ontslagvergoedingen) . Besloten is de populatie vooralsnog te handhaven met het oog op: 1) longitudinale vergelijkbaarheid met de set componenten PENSOVJAARBEDRAGJJJJTABVV, PENSOVMNDBEDRAGJJJJBUSVV en PENSOVPERSOONJJJJBUSVV, 2) de benodigde investering om de populatie "op te schonen"

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record.

Populatie

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (pensioen opgebouwd bij een pensioenfonds, lijfrente enz.) hebben ontvangen.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803b57a6

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier