Dataset

Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen (vanaf 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat gegevens over pensioenaanspraken partnerpensioen zoals deze door pensioenuitvoerders geleverd worden aan het Pensioenregister. Het gaat om alle tijdelijke en levenslange partnerpensioenaanspraken zoals die op 31 december van het verslagjaar of een datum daar zo dichtbij als mogelijk is, kunnen worden opgevraagd via mijnpensioenoverzicht.nl. De belangrijkste kenmerken die in deze component voorkomen: tijdvaktype, bedrag verzekerd partnerpensioen en bedrag opgebouwd partnerpensioen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens in deze component zijn op registratiebasis: dit betekent dat er niet is gecorrigeerd voor nagekomen informatie (de zogenaamde administratieve vertraging). De berichtgevers doen jaarlijks een integrale opgave van de populatie. Daardoor is geen bijschatting of ophoging nodig.

Populatie

De populatie van de component bestaat uit alle tijdelijke en levenslange partnerpensioenaanspraken in de tweede pijler, zoals die op 31 december van het verslagjaar of een datum daar zo dichtbij als mogelijk is, kunnen worden opgevraagd via mijnpensioenoverzicht.nl.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e4108051d358

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier