Dataset

Personen met aanspraken verzekerd partnerpensioen; persoonsgegevens

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

  • In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
  • In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
  • Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente. Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal personen met aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers De cijfers vanaf 2017 tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers over 2021 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2022:

  • Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2021;
  • De cijfers van 2019 en 2020 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van het jaar 2022 worden in het vierde kwartaal 2023 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84865NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84865NED

Aantal personen; persoonsgegevens, bedragen verzekerd partnerpensioen Geslacht; leeftijd; burgerlijke staat; migratieachtergrond

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84865NED

Aantal personen; persoonsgegevens, bedragen verzekerd partnerpensioen Geslacht; leeftijd; burgerlijke staat; migratieachtergrond