Dataset

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een aanspraak op toekomstig collectief arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen, het totaal opgebouwde bruto pensioenbedrag in het verslagjaar en het totaal te bereiken bruto pensioenbedrag. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland en geboorteland (ouders).

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is het collectieve arbeidsgerelateerde ouderdomspensioen. Onder de derde pijler vallen individuele producten van personen bij verzekeraars of banken. Deze kunnen worden afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.

Gegevens over de eerste en derde pijler zijn (nog) niet opgenomen in deze tabel.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening.

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2020

Status van de cijfers: De cijfers van 2020 en 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31-01-2024: Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is de opvolger van de tabel Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken, 2016-2021. Zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van het jaar 2023 worden in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85714NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85714NED

Personen met pensioenaanspraken, bruto jaarbedragen pensioen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85714NED

Personen met pensioenaanspraken, bruto jaarbedragen pensioen geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstland, geboorteland