Dataset

Pensioenfondsen; pensioenuitkeringen 1997-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel is een specificatie van de pensioenuitkeringen door pensioenfondsen opgenomen. De verschillende uitkeringen worden onderscheiden naar aard van het toekenningscriterium en de uitbetalingsfrequentie.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37401uit

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37401uit

Uitkeringen, pensioenen van bedrijfstak- , ondernemings-, beroeps- en overige pensioenfondsen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37401uit

Uitkeringen, pensioenen van bedrijfstak- , ondernemings-, beroeps- en overige pensioenfondsen.